logo miskantus - logo

Ocenia się, że w Polsce przy rocznym zużyciu do celów energetycznych wynoszącym
ok. 100 milionów ton węgla, zapotrzebowanie na biomasę w energetyce w ciągu kilku
najbliższych lat wzrośnie do ponad 11 mln ton. Pokrycie rosnącego zapotrzebowania na
biomasę wymagać będzie wprowadzenia do uprawy wysokowydajnych gatunków roślin.
Sektor upraw energetycznych w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju. Do
rozwoju agroenergetyki należy wykorzystać istniejące zaplecze techniczne, dostosowane do
uprawy roślin w krótkich, kilkumiesięcznych cyklach produkcyjnych. Jako pierwsze na cele
energetyczne powinny być zakładane plantacje tradycyjnych jednorocznych roślin
uprawnych. Systematyczny wzrost zapotrzebowania na biomasę spowoduje większe
zainteresowanie roślinami, które można uprawiać na wieloletnich plantacjach, ale o
corocznym cyklu zbioru (np.: wierzba, miskanty, ślazowiec pensylwański). Z upraw tych
uzyskuje się kilkakrotnie wyższe plony biomasy, w porównaniu do gatunków jednorocznych.
Bariera mogą być wysokie koszty założenia plantacji. Wprowadzenie uprawy szybko
rosnących roślin drzewiastych, takich jak wierzba powinno następować w rejonach, w których
znajduje się specjalistyczny sprzęt do zbioru. Gatunki roślin przeznaczone na plantacje
energetyczne powinny spełniać następujące kryteria:


- wysoki plon biomasy,
- niskie nakłady na uprawę,
- prosta technologia zbioru,
- łatwość magazynowania,
- dostosowanie do lokalnych warunków siedliskowych (gleba, woda).

 

Zastosowanie Miskantusa

  • Materiał nasadzeniowy dla założenia plantacji – korzenie
  • Bardzo wydajny materiał grzewczy
   • Cieplo -  około 4,5 kW/kg
   • 2,3 kg Miskantusa to odpowiednik około 1 litra oleju opałowego
   • 1 ha Miskantusa odpowiada około 5000 – 5500 litrów oleju opałowego
   • Zielona energia – redukcja dwutlenku węgla
   • Niezależność energetyczna – wytwarzanie ciepła na własne potrzeby
  • Produkcja płyt pilśniowych
  • Wysokiej jakości ściółka dla zwierząt
   • Ulegająca biodegradacji
   • Grzybobójcza
   • Świetnie absorbująca płyny
  • Dekoracja dla ogrodów  - zielone roślina od kwietnia do października
  • Ochrona prywatności – 3 metrowa zasłona
  • Schronienie dla zwierzyny – wykorzystywana przez koła łowieckie

 

rizomy - miskantus miskantus - sadzonkmiskantus , rosliny energetycznemiskant , biomasamiskant , pelet

11/15/2012

Prawa autorskie © 2009 Ekopola. Design - Enzo